აგზნების მართლწერა, რაც იმას ნიშნავს, დეფინიცია, სინონიმები