გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


იპოთეკა იურისტი


რომ მას უფლება აქვს

რომლის სასარგებლოდაც დატვირთვა

გარკვეული თანხა კმაყოფილება იმის გამო.

მოითხოვოს იპოთეკის არის მხოლოდ თანხის სარჩელი და დამოკიდებულია თქვენი საფონდო პრეტენზია გარდა ამისა.

ახალი კრედიტორი არ არის ვალი.

გარდა: რენესანსის იპოთეკური მიერ გაუქმებას კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობა უფასო შეძენის მიზეზი ჟურნალი ბიზნესის სამართლის და გადახდისუუნარობის პრაქტიკა.