გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


იურიდიული პირების


ეს ვებ-დაშვებული გამოყენების და კაპიტალის საგადასახადო ან საგადასახადო უზრუნველყოფა სწორად იბეგრება კორპორაციები, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და კოოპერატივი

მონაწილეობის გამოქვითვა, ინტერ- და საერთაშორისო საგადასახადო ან სპეციალური საგადასახადო სიტუაციაში და ა. გათვლილი ღირებულებები არ არის იურიდიულად სავალდებულო. თითოეულ თემებში, ნებისმიერი სხვა მართვის შეიძლება იყოს გამოყენებული საგადასახადო გადახდის ოდენობა, საგადასახადო ერთადერთი ინვოისი უნდა მოეგო.

გადასახადების საფუძველზე, მოგებაზე და კაპიტალის წინასწარ გადასახადი დააკისროს მიზნით მიღების საგადასახადო დებულება.