გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


მემკვიდრეობა


შესაბამისად

კანონით დადგენილი მემკვიდრეობას იყოს მემკვიდრეიმ პირობით. რომ არ დანიშნული მემკვიდრეობას. მემკვიდრეები სამართალი (უნივერსალური ზედიზედ) გარდაცვლილი არის განაწილებული მიერ საანდერძო. მხოლოდ ნაწილი აქტივები. მათ შორის მემკვიდრეები. უნდა იყოს გამოყენებული დარჩენილი ნაწილი კანონით მემკვიდრეობას.