გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


მომსახურება გახსნას ფილიალი უცხოური კომპანია


გადაწყვეტილება

უცხოური კომპანიის ფილიალის გახსნას ოფისი რუსეთის ფედერაციის შენიშვნა საგადასახადო ორგანოს და უცხო სახელმწიფოს გარეშე უცხოური ორგანიზაცია გადასახადის გადამხდელად ქვეყანაშიკომპანია. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი - მინდობილობა უფლებამოსილი პირი.

რათა რეგისტრაცია ფილიალი ოპერაციები.