გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


მუნიციპალური სპეციალური კაპიტალის


რომელიც არის შექმნილი

როგორც მუნიციპალური სპეციალური ფონდი მოხსენიებულიგერმანიაში. იურიდიულად დამოკიდებული ნაწილი მუნიციპალიტეტის.

რომელსაც წესდებით ან დებულებით და შესრულების ინდივიდუალური ამოცანები მუნიციპალიტეტის არის განსაზღვრული ისინი ცალ-ცალკე აწარმოებს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტების და დაამტკიცონ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო პრინციპები.

კერძოდ პრინციპი საბიუჯეტო სიცხადე ვრცელდება.