გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


საქართველოს უზენაესი სასამართლო


სამართლებრივი უსაფრთხოების, ეფექტურობის და პროცედურები, რომლებიც საარსებო ჩვენი საზოგადოება. დასაცავად თქვენ, არის ჩვენი ამოცანა

ჩვენ უზენაეს სასამართლოს, იუსტიციის სამინისტროს ავსტრიის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლო იუსტიციის ავსტრიის უზენაესმა სასამართლომ უნდა იყოს მიესალმა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე.

მისი გადაწყვეტილება საბოლოოა და ყველა პროცესის მიმართულებით.