გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


სია ტერიტორიული დავები


ეს არის სია, მიმდინარე ტერიტორიული დავები, კონფლიქტის ტერიტორიული პრეტენზიები სახელმწიფოებს შორის ან სხვა სფეროებში. დეკემბერი წელს, ძალაში შევიდაივნისი, ადგენს ჩარჩოს მართვის ანტარქტიდა მეშვეობით ხელშეკრულებები და კონფერენციები. ეს იყინება ყველა ტერიტორიული პრეტენზიები ქვეყნების ანტარქტიდის რაიონი, რადგან ხელშეკრულება მოქმედებს და ქვეყანა არის ხელშემკვრელი პარტნიორი (თითოეულ ქვეყანას შეუძლია ნებისმიერ დროს გაჟონვა). თუმცა, ეს ჯერ კიდევ წარმოდგენა ამაღლება ტერიტორიული პრეტენზიები ანტარქტიდის ადგილებში, რადგან ეს არ არის ინდივიდუალური შტატები.