გერმანელი იურისტები ონლაინ რეჟიმში. უდიდესი იურიდიული პორტალი.


შეურაცხყოფა


როგორც არაადეკვატური

მაშინაც კითუ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული მოქმედების ძირითადი კანონი. ძალაში შევიდა სისხლის სამართლის დებულება. აქვს შეძენილი ვადა შეურაცხყოფა. ნებისმიერ შემთხვევაში. მეტი ასი წლის და არსებითად ერთსულოვანი შემთხვევაში-კანონი საკმარისად ნათელი შინაარსი. რომელიც აძლევს სასამართლოებს საკმარისი მითითებები გამოყენების მხრივ და სტანდარტული ადრესატები გასაგებია. როდესაც თქვენ სასჯელი შეურაცხმყოფელი.